czyli informator rodzica

O SZKOLE TAK

Dla rodziców

Szkołę TAK na początku lat 90. założyli rodzice poszukujący alternatywy dla edukacji publicznej. W efekcie od samego początku rodziny są istotną częścią społeczności szkolnej i mają w jej ramach dużo przestrzeni do działania. Uważamy, że harmonijny rozwój dziecka nie jest możliwy bez pełnej współpracy obu stron. Dlatego wspierając rodziny w trudnym zadaniu wychowania dzieci, jednocześnie oczekujemy Państwa pełnego  zaangażowania w ten proces.

rekrutacja

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/24.

zasady rekrutacji

Jednym z najważniejszych kryteriów przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i rodzice dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania. Aby wziąć udział w rozmowie należy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do nas. Będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia terminu rozmowy.

Kolejność rozmów jest uzależniona od miejsca Państwa dziecka na liście, która powstaje w oparciu o terminy zgłoszeń. W pierwszej kolejności będziemy rozmawiać z rodzicami, którzy zgłosili do nas swoje dzieci najwcześniej. Dzieci, które zostały zapisane po przekroczeniu naszych limitów, trafiają na listy rezerwowe. Dlatego, aby zapewnić sobie miejsce w szkole, warto dwa lub trzy lata wcześniej dostarczyć nam formularz zgłoszeniowy.

oferta

Organizacja zajęć

oferta

 • brak dzwonków - nauczyciele sami regulują rytm pracy klasy, robią przerwy, kiedy widzą, że grupa jest zmęczona i nie przerywają zajęć w najciekawszym momencie

 • brak zadań domowych w klasach 1-3 (poza czytaniem lektur), a w klasach 4-8 poza self-checkiem z języków obcych, czytaniem lektur i zadaniami dla chętnych

 • małe klasy maksymalnie 20-21 osobowe

 • bezpieczna przestrzeń szkolna (domofon) i przyjazna przestrzeń klasowa (strefa zabawy i strefa nauki).

 • urozmaicona oferta zajęć dodatkowych (np. eksperymenty, robotyka, programowanie, ceramika, teatr, szachy, nauka pływania, scrapbooking)

 • atrakcyjne zajęcia świetlicowe

 • diagnoza gotowości szkolnej dziecka na starcie, określenie mocnych stron i deficytów dziecka

 • pełnowymiarowe wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy w ciągu całej edukacji szkolnej

 • stała współpraca szkoły z rodzicami w zakresie rozwoju dziecka

Metody edukacyjne

oferta

 • ocenianie kształtujące - ocena opisowa i skuteczniejsza komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem, co przekłada się na większą motywację do dalszej nauki.

 • edukacja multisensoryczna - nauczyciel wprowadza nowy materiał, uwzględniając dominujące style uczenia się dzieci; przygotowuje materiały edukacyjne skierowane do wszystkich zmysłów, zwracając uwagę na ich zapach, fakturę, wygląd, smak i dźwięk.

 • edutainment - angażujące metody edukacyjne, nauka przez zabawę, w tym np. grywalizacja - metoda edukacyjna wykorzystująca mechnizmy stosowane w grach do podtrzymywania zaangażowania uczestników.

 • wyprawy edukacyjne - edukacja plenerowa.

 • akcent na budowanie trwałych pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a nauczycielami (”nikt nigdy nie nauczył się niczego od osoby, której nie lubił”).

 • uczenie kontekstowe, czyli wykorzystywanie aktualnych zainteresowań dzieci jako okazji edukacyjnej, punktu wyjścia do realizacji tematu.

 • korelacja międzyprzedmiotowa / edukacja interdyscyplinarna - analizowanie dużych tematów przekrojowo na wielu przedmiotach jednocześnie.

 • edukacja projektowa - samodzielne planowanie, przygotowania, realizacja i ewaluacja interdyscyplinarnych projektów.

 • edukacja emocjonalna - pracujemy z inteligencją emocjonalną dzieci poprzez udział w dedykowanych zajęciach, projektach społecznych i organizowanie wolontariatu.

prośby

Prośby do dorosłych

Na początku lat 90. nauczyciele Szkoły TAK zebrali się pewnego dnia i postanowili, że spróbują przypomnieć sobie, co czuli, będąc dziećmi. Co sprawiało im radość, co powodowało, że cierpieli?

W wyniku tego powstały „Prośby do dorosłych”, zapisane przez nauczycieli Szkoły TAK: w imieniu dzieci, którymi byli, w imieniu dzieci, które uczą.

W 2017 r. w ramach Tygodnia Praw Dziecka w naszej szkole wspólnie z dziećmi wzięliśmy na warsztat te prośby oraz utwór „List dziecka do rodzica” Janusza Korczaka. W efekcie tej pogłębionej analizy powstała cała seria filmów pt. „Naucz się słuchać, a nie tylko słyszeć”.

prośby do dorosłych ad 2017
 1. Nie zostawiaj mnie samego, kiedy się boję.
 2. Posiedź przy mnie wieczorem.
 3. Nie mów „bo tak”, „bo ja tak chcę", „bo tak ma być” – wytłumacz mi, dlaczego.
 4. Pozwól mi nie jeść tego, czego nie lubię.
 5. Odpowiadaj na moje pytania.
 6. Uszanuj moje tajemnice.
 7. Pozwól mi na posiadanie tajemnic, których nie poznasz.
 8. Pozwól mi wybierać przyjaciół i zapraszać ich do domu.
 9. Pozwól mi urządzić mój pokój tak, jak chcę.
 10. Przytulaj mnie często.
 11. Nie trzymaj się sztywno wszystkich reguł, pozwól czasem na coś szczególnego.
 12. Pozwól mi uczyć się w moim własnym tempie.
 13. Pozwól mi popełniać błędy, pomyłki.
 14. Przyznaj, że i ja mam czasem prawo do złości i gniewu.
 15. Nie karz mnie zbyt surowo.
 16. Nie wyładowuj na mnie swojej złości.
 17. Ty także miej odwagę przyznać się do błędu.
 18. Przepraszaj mnie, jeśli zrobisz coś złego.
 19. Nie wciągaj mnie w sprawy dorosłych.
 20. Pozwól mi być sobą.
 21. Pozwól mi wybrać własną drogę.
opłaty

Poniżej znajdą państwo kompletną listę opłat, z którymi wiąże się uczęszczanie dziecka do Szkoły Podstawowej TAK.

Wpisowe

Wpisowe obowiązuje na cały okres kształcenia w SP TAK.

 • pierwsze dziecko: równowartość dwukrotnego czesnego
 • drugie dziecko: równowartość jednokrotnego czesnego

Czesne

Od września 2023 r. czesne jest płatne przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca) z miesięczną ratą na poziomie 1300 zł.

Zajęcia
dodatkowe

Obecnie w ramach czesnego mogą Państwo bezpłatnie zapisać dziecko na większość zajęć dodatkowych z naszej oferty (jeśli nie pokrywa się ich termin). Dodatkowo płatne są:

 • Basen
 • Ceramika
 • Eksperymenty
 • Scrapbooking
 • Master Chef

Ponadto w naszej ofercie znajdują się również zajęcia realizowane przez zewnętrzne firmy. Ich ceny są ustalane niezależnie od nas, ale dla naszych uczniów są przewidziane zniżki, a zajęcia odbywają się na terenie szkoły.

Dane do
przelewu

Czesne

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia
ul. Barlickiego 5, 45-082 Opole
Nr konta bankowego: 39 1050 1504 1000 0023 5556 6189

zajęcia dodatkowe

Szkoła Podstawowa TAK im. Ireny Sendlerowej
ul. Barlickiego 5, 45-082 Opole
Nr konta bankowego: 90 1050 1504 1000 0022 5280 3859

Wyżywienie

P.H.U.OBIADGAST Iwona Koziarska
Pl. Teatralny 4-5,
45-056 Opole
Nr konta bankowego: 96 1140 2004 0000 3002 7540 2490
W tytule przelewu należy podać: miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę, budynek: Kropidły lub Barlickiego, rodzaj zamawianego posiłku (zestaw lub wybrane danie)