Mała innowacyjna szkoła

o nas

Jesteśmy małą innowacyjną szkołą, tworzoną przez grupę pasjonatów edukacji. Mówimy światu TAK i wierzymy, że wspólnie można zrobić wiele, by zmienić go na lepsze. Powstaliśmy w 1990 r. z potrzeby zbudowania środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka i młodego człowieka.

historia

Historia Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia rozpoczęła się w 1990. Wówczas rodzice powołali Koło Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO), zdobyli budynek i zarejestrowali szkołę. Tak rozpoczyna działalność Społeczna Szkoła Podstawowa, pierwsza niepubliczna szkoła na Opolszczyźnie i jedna z pierwszych w Polsce. W 1991 r. rodzice podjęli decyzję o wystąpieniu ze STO i powołaniu w zamian własnego stowarzyszenia: Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia. Szkoła podstawowa otrzymała nazwę TAK.

wartości

Naszym zadaniem jest pomóc młodym ludziom uświadomić sobie i rozpoznać godność  własnego życia, osiągnąć prawdziwą wolność, która polegana zdolności wyboru prawdziwego dobra, a przez to przygotować powierzonego nam wychowanka do życia i wspierać go w poszukiwaniu własnej drogi. To zadanie pojmujemy jako wychowanie w duchu wartości, które, respektując tajemniczą głębię ludzkiego życia, prawdziwie formują człowieka duchowo oraz jako kształcenie, które pozwoli w przyszłości realizować mu się w pracy, rozwijać i pomnażać posiadane talenty i zdolności. 

Kierujemy się w wychowaniu wartościami chrześcijańskimi oraz wartościami uniwersalnymi, na których opiera się humanistyczne podejście do świata. Najważniejsze z nich to świadome i odpowiedzialne kształtowanie własnego życia,  wrażliwość na drugiego człowieka, zdolność do życia w grupie, pośród innych ludzi, zdolność dzielenia się, postawa „bardziej być, niż mieć” i zdolność do „bycia dla innych”, zdolność do rzetelnej pracy, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za własne czyny.

patroni
Irena Sendlerowa

Szkoła TAK istnieje od 1990 r. Przez dwadzieścia lat nie nadawaliśmy szkole imienia. Uważaliśmy, ze musi upłynąć wiele czasu, zanim zasłużymy na to, by w nazwie szkoły pojawił się patron. Chcieliśmy też być pewni, że będzie to postać ważna dla wszystkich – uczniów, rodziców, nauczycieli. Kiedy w dwudziestym roku naszego istnienia, podczas rady pedagogicznej, padła propozycja, by nadać szkole imię Ireny Sendlerowej, nie mieliśmy wątpliwości, że to na tę Patronkę czekaliśmy tak długo.W naszej pracy stale i niezmiennie odnosimy się do wartości, które pozwalają dobrze przeżyć swoje życie: do uczciwości, odpowiedzialności, szacunku i życzliwości wobec innych. Dlatego zdecydowaliśmy się patronką naszej szkoły uczynić Irenę Sendlerową, która swoim życiem pokazała, że można w najtrudniejszych nawet chwilach nie odstępować od tych moralnych priorytetów, stając się przykładem dla innych.

Święty Antoni

W ciągu 30 lat naszej pracy przechodziliśmy wiele trudnych chwil. W jednym z takich okresów postanowiliśmy szkołę poświęcić szczególnej opiece św. Antoniego Padewskiego. Potem narodziła się idea szkolnych pielgrzymek, które organizujemy co kilka lat.

przestrzeń
jak pracujemy

Tworzymy relacje

Dzieci potrzebują bezwarunkowej miłości. Świadomi roli, jaką w wychowaniu pełni Rodzina, chcemy ją wspierać wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Wychowujemy dzieci w taki sposób, by znały wartość rzeczy, a nie ich cenę.

Inspirujemy do nauki

Nasza edukacja łączy przekazywanie wiedzy z nauką o tym, jak skutecznie zdobywać ją samemu, nowoczesne trendy z szacunkiem dla tego, co cenne z przeszłości, przyjemne metody aktywne i żmudny trening.

Działamy

Zawsze jest coś, co można zrobić, żeby świat był lepszy, piękniejszy i bardziej radosny. Zamiast uczyć się jedynie na wymyślonych problemach, staramy się wspólnie z dziećmi rozwiązywać również te realne. Jest ich wystarczająco wiele.

zajęcia dodatkowe