Zawody i towarzyszące im dźwięki

Zawody i towarzyszące im dźwięki

Grupa Pszczółki na zajęciach rozmawiała o zawodach, które wykonują ludzie wokół nas. Dzieci utrwalając informacje oraz wymieniając się posiadaną wiedzą na ten temat, zastanawiały się, jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości.

Dzieliły się również z grupą informacjami o tym, co robią w swojej pracy ich rodzice. Ponadto Pszczółki poznały wiele atrybutów i narzędzi, które służą podczas wykonywania zawodów poznanych na zajęciach.

Poza omówieniem zawodów dzieci wsłuchiwały się w wiersz Wojciecha Próchniewicza pt. „Dźwięki”. Dzieci podejmowały próbę opisania dźwięku, tego co się z nim dzieje, czym on jest i gdzie można go „spotkać”. Pszczółki próbowały znaleźć i naśladować dźwięki, które można usłyszeć przy okazji wykonywania różnych zawodów.