Zajęcia z rytmiki

Zajęcia z rytmiki

Ogromną rolę w życiu dziecka odbywa umuzykalnianie. Dlatego też w naszym przedszkolu odbywają się uwielbiane przez dzieci zajęcia z rytmiki, które prowadzi pani Basia.

Rytmika jest jedną z form wychowania muzycznego dzieci w przedszkolu. Ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości dzieciaków. Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem.

Przedszkolaki ćwiczą koncentrację uwagi, pamięć słuchową oraz rozwijają wyobraźnię przy akompaniamencie keyboardu.