Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Eksperci uważają, że do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia nie można rozpatrywać osobno jego rozwoju fizycznego i psychicznego. Rozwój ten jest bowiem „psychofizyczny” – oba aspekty są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Oznacza to, że tłumienie w dziecku jego naturalnej potrzeby ruchu, będzie zawsze negatywnie rzutowało na jego rozwój kognitywny i emocjonalny.

Dziecko, któremu nauczyciele i rodzice nie stworzą warunków do zabaw ruchowych (bieżnych, skocznych, rzutnych itd.), będzie miało w trakcie typowych zajęć dydaktycznych problemy z uwagą, koncentracją, pamięcią długotrwałą. Dlatego tak istotnym elementem jest zapewnianie dziecku możliwości spełniania się w zabawie ruchowej: nie tylko na placu zabaw, ale także w trakcie zajęć dydaktycznych.