Zabawy z gliną

Zabawy z gliną

Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój dziecka. Na zajęciach ceramicznych przedszkolaki uczą się kreowania małych form przestrzennych, poznają techniki ceramiczne, rodzaje gliny i sposób jej obróbki.

Dzieci formułują zamierzone kształty poprzez ugniatanie, wałkowanie oraz krojenie gliny na kawałki. Praca manualna, lepienie, wyrabianie, precyzyjne rzeźbienie jest świetną okazją do wyciszenia się oraz skupienia.

Podczas zajęć dzieci ćwiczą koncentrację, uczą się cierpliwości. Dodatkowo rozwijają zdolności manualne, czyli tzw. motorykę małą, przygotowując tym samym rękę do nauki pisania. Praca z gliną znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy. Dzieciaki ćwiczą swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną oraz ekspresję plastyczną. Zajęcia pełne twórczej aktywności dają dzieciakom dużo radości oraz satysfakcji.