Zabawy teatralne

Zabawy teatralne

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną potrzebę wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: w śpiewie, mowie, geście, ruchu. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi wiele korzyści, gdyż rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

W ostatnim czasie Biedronki poszerzały swoją wiedzę na temat teatru. Dzieci zapoznały się z zasadami obowiązującymi podczas wizyty w teatrze. Przedszkolaki poznały pojęcia, takie jak: scenografia, scena, kurtyna, aktor, widz, widownia, scenariusz, kulisy. Dzieci zaznajomione z teatrem żywym, odgrywały poszczególne role oraz scenki sytuacyjne w teatrze cieni. Biedronki zaznajomiły się z teatrem Kamishibai, jak również oglądały spektakl „Kot w butach”, w którym zostały wykorzystane wyjątkowe rekwizyty.

Podczas zajęć edukacyjnych, Biedronki doskonaliły swoje zdolności matematyczne. Zajęcia z edukacji matematycznej miały na celu utrwalanie kształtów figur geometrycznych, wdrażanie do układania i rozwiązywania prostych zadań oraz rozwijanie orientacji w przestrzeni. Dzieci posługiwały się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym w celowo stworzonych sytuacjach, jak również odkrywały zapis cyfrowy liczby 8☺️.