Zabawy samorzutne

Zabawy samorzutne

Zabawy samorzutne w naszym przedszkolu odbywają się zarówno w sali dydaktycznej, jak i na placu zabaw. Dają one dzieciom możliwość rozwijania wyobraźni, nawiązywania relacji społecznych, uczą one panowania nad własnymi emocjami, dają dzieciom poczucie sprawstwa. Oto jak w wolnym od zajęć dydaktycznych czasie, bawią się nasze najmłodsze dzieci.