Zabawy po angielsku

Zabawy po angielsku

W naszym przedszkolu zależy nam na oswajaniu dziecka z językiem angielskim. Staramy się, by dziecko uznało go za naturalną, bezpieczną sferę. Dlatego często motywujemy dzieci do mówienia po angielsku. Zachęcamy do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania scenek komunikacyjnych.

Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu polega przede wszystkim na:

  • bawieniu się po angielsku,
  • oswajaniu dziecka z językiem obcym, po to by dziecko uznało język obcy za naturalną, bezpieczną dla niego sferę,
  • motywowaniu dziecka do mówienia po angielsku w określonych znanych mu sytuacjach,
  • wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do uczenia się.