Z wizytą u rolnika

Z wizytą u rolnika

W minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat pracy rolnika. Ten trudny temat bardzo zainteresował dzieci. Nasze przedszkolaki potrafią rozróżnić siano i słomę, wiedzą, po co na polach stawia się strachy na wróble.

Podczas rozmów o pracy rolnika omówiliśmy narzędzia i maszyny wykorzystywne dziś na polach. Dzieci dowiedziały się, gdzie i jak powstaje chleb. Opisywały smak chleba, jego zapach, wielkość i kolor. Zajeliśmy się także lubianym przez dzieci-ziarnem kukurydzy. Przedszkolaki dowiedziały się, jak powstaje popcorn. Dzieci degustowały różne rodzaje kukurydzy. Ziarna kukurydzy wykorzystaliśmy do licznych prac plastycznych, podczas których dzieci doskonaliły motorykę małą oraz percepcję wzrokową. Rezultaty tych prac można podziwiać na przedszkolnych wystawkach. W celu przypomnienia piramidy zdrowego żywienia, dzieci uczestniczyły w zabawach owocowo-warzywnych. Na zajęciach pojawił się również temat związany z książką oraz pracą pisarza. Książka wprowadza dzieci w cudowny świat, rozwija myślenie, poszerza słownictwo, dostarcza wielu wspaniałych przeżyć. Podczas tego tygodnia dzieci doskonaliły również zdolności grafomotoryczne, spostrzegawczości, koorydacji wzrokowo-ruchowej oraz przeliczania.