„Wzrost po kryzysie” – pigułka wiedzy od p. Łukasza – naszego psychologa

„Wzrost po kryzysie” – pigułka wiedzy od p. Łukasza – naszego psychologa

To jeszcze nie ten moment, ale pozytywna perspektywa pociesza, uspokaja, pozwala uporządkować myśli, dlatego dzisiaj teoria dezintegracji pozytywnej i wzrostu po kryzysie. Zgodnie z nią doświadczenie silnie stresujących wydarzeń prowadzi nie tylko do negatywnych, ale także do pozytywnych zmian psychologicznych.

Następują:

-zmiany w percepcji siebie (poczuciu własnej siły, odporności, skuteczności, wartości, zaufaniu do siebie…);

-zmiany w relacjach z innymi ludźmi (zwiększenie wrażliwości i otwartości na innych, altruizm, poczucie związku z innymi…);

-zmiany we własnej filozofii życia (docenianie życia, przeżywanie go bardziej świadomie, przywiązywanie uwagi do drobnych codziennych wydarzeń…).

Niektóre z powyższych zmian możemy już zaobserwować u siebie i innych. 🙂