Wywiady z niezwykłymi bohaterami :)

Wywiady z niezwykłymi bohaterami :)

W lekcjach historii naszych siódmoklasistów uczestniczyli ostatnio znamienici goście: Konopnicka, Sienkiewicz, Modrzejewska, Reymont, Orzeszkowa i mistrz Matejko. A wszystko za sprawą zajęć, podczas których uczniowie przeprowadzali, na bazie wyszukanych informacji, wywiady z ciekawymi ludźmi z kręgu kultury i sztuki przełomu XIX i XX wieku. 🙂