Wyrażamy emocje

Wyrażamy emocje

W grupie Pszczółki rozmawialiśmy o emocjach i uczuciach. Dzieci próbowały identyfikować i nazwać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek. Dzieci ćwiczyły odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej.

Tworzyły własną grę planszową i rozgrywały ją w parach. Słuchając opowiadań i wierszy dzieci rozmawiały o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwaliły informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne.

Na podstawie opowiadania dzieci utrwaliły treść i znaczenie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Dzieci próbowały wyrażać swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych. Uczestniczyły w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i dramowych.