Wycieczka naukowa na Górę Św. Anny

Wycieczka naukowa na Górę Św. Anny

Wycieczka naukowa  

Antygona grana o zmroku w blasku pochodni w amfiteatrze na Górze Św. Anny, przyrodnicze prace badawcze, historyczne śledztwo, warsztaty matematyczne i multikulturowe – to wszystko czekało naszych uczniów podczas wycieczki naukowej na Górę Św. Anny.

Taki sposób uczenia lubimy najbardziej. Twórczo, aktywnie i multidyscyplinarnie – bez ścisłego podziału na przedmioty. Nasi uczniowie sami zdobywali i weryfikowali informacje (edukacja przez doświadczenie), a temat ich dociekań był ściśle związany z miejscem, w którym sami się znaleźli. Dzięki temu nasi uczniowie mogli łatwiej nadać zgromadzonym przez siebie informacjom odpowiedni kontekst.

Projekt w terenie

Wycieczka naukowa rozpoczęła się od tego, że udaliśmy się pociągiem do Zdzieszowic. Tam rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Każda grupa szła na Górę Św. Anny inną drogą. Po drodze uczniowie co kilkaset metrów dokonywali badania gleby oraz zbierali liście charakterystycznych dla tego regionu roślin. Po osiągnięciu celu wędrówki obie grupy przy pomocy odpowiednich atlasów i książek zidentyfikowały rośliny, których liście zebrano. Po obiedzie uczniowie podzielili się na 5 grup. Każda grupa miała inne zadanie: zebrać informacje o kulturze śląskiej, o miejscach kultu religijnego w tym regionie, o powstaniach śląskich, o przeszłości geologicznej regionu oraz o wywierzysku (typ źródła). Uczniowie wyruszyli w teren, aby zebrać informacje potrzebne do wykonania zadań.

Magia klasycznego teatru

Po południu młodzież otrzymała egzemplarze „Antygony” i dostała zadanie opracowania teatralnego wybranych fragmentów tej tragedii greckiej. Następnie uczniowie udali się do bazyliki na Górze Św. Anny, by uczestniczyć we mszy odprawionej w intencji naszych gimnazjalistów. Wieczorem w miejscowym amfiteatrze uczniowie odziani w prześcieradła w blasku pochodni zaprezentowali swoją interpretację dzieła Homera. Nie zabrakło też scenek improwizowanych.

Warsztaty, prezentacje i prace archeologiczne

Drugiego dnia uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących stereotypów wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz w warsztatach matematycznych. Później nadszedł czas na zaprezentowanie się uczniów, którzy poprzedniego dnia pracowali w grupach zbierając potrzebne im informacje. W tym celu udaliśmy się do Muzeum Czynu Powstańczego oraz do miejscowego geoparku ustytuowanego w kalderze wygasłego wulkanu. Później uzbrojeni w młotki udaliśmy się na zbocze góry, żeby odstukiwać kawałki skamielin i rozpoznawać uwięzione w nich relikty przeszłości. Na koniec wspólnie udaliśmy się pieszo do Zdzieszowic i pociągiem powróciliśmy do Opola.