Włoska konferencja naszej polonistki dr Roksany Rał-Niemczek

Włoska konferencja naszej polonistki dr Roksany Rał-Niemczek

Pod koniec kwietnia w Padwie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Gentiluomo padovano. Legami delle élite polacche con la Repubblica di Venezia e con lo Studio patavino”.

Jedną z prelegentek była nasza polonistka dr Roksana Rał-Niemeczek, która oprócz nauczania języka polskiego w naszej szkole, jest adiunktem w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, z którego to ramienia została oddelegowana na tę konferencję. To spotkanie zgromadziło naukowców z całego świata, którzy w duchu różnych dziedzin nauki upamiętnili 800-lecie powstania Uniwersytetu Padewskiego, dyskutując na temat polskich uczonych, którzy studiowali w Padwie, a także mieli swój istotny wkład w rozwój rodzimej nauki i kultury.

Roksana wygłosiła referat zatytułowany Il mito arcadico in „La canzone per la festa di San Giovanni” di Jan Kochanowski come sintesi del patrimonio culturale, który traktuje o micie arkadyjskim w „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego w perspektywie syntezy dziedzictwa kulturowego.