Wielkanocne gry i zabawy

Wielkanocne gry i zabawy

Nasze ostatnie zajęcia w grupie ☀️ Słoneczek ☀️ rozwijały uzdolnienia matematyczne 🔢🧮 oraz kształtowały czynności intelektualne 🧠 potrzebne w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. 🎓📖

Utrwalaliśmy pojęcia: „pod”, „nad” itp., wyznaczaliśmy wyniki dodawania, porównywaliśmy liczebność zbiorów, ⚖️ poza tym dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach plastycznych, 👩‍🎨🖌️🎨 ruchowych, 🏃🤸‍♂️ ćwiczyliśmy spostrzegawczość wzrokową 👀 oraz łączyliśmy w pary, w logiczny sposób za pomocą figur geometrycznych. 🔺🟢🟨