WF w klasach drugich

WF w klasach drugich

Podczas zajęć wychowania fizycznego umiejętność współpracy jest równie ważna, jak rozwijanie zdolności ruchowych, ponieważ jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pierwsze miesiące na sali angażujemy się w zabawy kształtujące współpracę w grupie, ponieważ zdrowe współzawodnictwo jest możliwe tylko wtedy, gdy między dziećmi nie ma podziałów i panują dobre relacje.