Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Cena: wliczone w koszt czesnego

W naszym przedszkolu dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać na indywidualne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. WWR ma na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.