Warsztaty z Fundacją Arka

Warsztaty z Fundacją Arka

Podczas dzisiejszych warsztatów ekologicznych z pracownikami Fundacji Arka, nasi uczniowie stworzyli prawdziwą recyklingową orkiestrę. Zwieńczeniem ich pracy był występ podczas happeningu „Nie bądź jednorazowy”, zorganizowanego przez fundację na Placu Wolności w Opolu.

Problem odpadów zagrażających ekosystemowi, w ramach którego żyje człowiek, jest ściśle związany z rozwojem cywilizacyjnym i pojawieniem się nowych syntetycznych rodzajów materiałów, dzięki którym codzienne życie stało się dla człowieka wygodniejsze (np. plastik, aluminium). Wzrost dobrobytu i napędzany przez gospodarkę kapitalistyczną swoisty kult jednorazowości spowodowały, że człowiek generuje coraz większą ilość odpadów, która negatywnie wpływa na przyrodę i stanowi w konsekwencji zagrożenie dla niego samego. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Nasi uczniowie mieli okazję poznać zasadę „Reduce, Reuse, Recycle”, stojącą u podstaw nowoczesnego zarządzania odpadami. Poznali też praktyczne przykłady wykorzystania tej zasady. Jednym z nich był pomysł na stworzenie instrumentów z odpadów, które przywieźli se sobą pracownicy Fundacji Arka.

Szybka lekcja rytmiki i wyruszyliśmy na Plac Wolności, gdzie wspólnie z uczniami innych szkół w rytmach „Rób Upcycling Beat” przepędziliśmy zionące ogniem zanieczyszczenie.