Warsztaty w Centrum Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

Warsztaty w Centrum Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

Poznanie środowiska lokalnego i jego historii pomagają budować własną tożsamość. O tym, czym ta tożsamość jest i jak różne grupy – polska, niemiecka i żydowska współistniały w Opolu przez setki lat i tworzyły nasze miasto, dowiedzieli się nasi siódmoklasiści podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu „LernRAUM.pl”.

Po wykładzie pani dr Moniki Czok, który odbył się w Centrum Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, uczniowie wzięli udział w miejskich podchodach, podczas których poznawali wielokulturowe dziedzictwo naszego miasta. 🙂