Warsztaty integracyjne

Warsztaty integracyjne

Nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny przygotował całodniowe warsztaty dla starszych klas szkoły podstawowej. Kilka klas ma je już za sobą. Warsztaty mają na celu wzmocnienie relacji w klasie, a także są zachętą do podejmowania współpracy w różnych konfiguracjach osobowych.

W trakcie warsztatów dzieciaki dowiadują się, co to są role społeczne. Odkrywają też, że każdy z nich takie role na co dzień mniej lub bardziej świadomie odgrywa. Zastanawiamy się wspólnie, jaki to może mieć wpływ na funkcjonowanie klasy oraz czy można się wyzwolić z takiej roli, jeśli jest ona dla nas niekorzystna.

Grą, która daje nam dobry materiał do przemyśleń, jest zabawa ze słomkami konstrukcyjnymi. Dzielimy dzieciaki na 3 drużyny. Każda wyłania osoby, które będą spełniać określone role. Dzięki temu grupa składa się z:

  • 1 architekta
  • 1 łącznika
  • 1 konstruktora
  • 3 budowniczych

Zadaniem każdej z drużyn jest jak najlepsze odwzorowanie budowli zbudowanej ze słomek konstrukcyjnych. Budowla jest schowana i dostęp do niej mają jedynie architekt i łącznik. Architekt tłumaczy konstruktorowi, jak ma wyglądać budowla. A konstruktor przekazuje informacje budowniczym. Łącznik krąży pomiędzy budowlą a budowniczymi, ale może jedynie odpowiadać na pytania budowniczych TAK lub NIE. Na zakończenie drużyny zmieniają stanowiska i liczą konkurencyjnej ekipie poprawnie wykonane słomki. Znaczenie mają kształt budowli i kolor słomek.