Warsztaty integracyjne w klasie 2B

Warsztaty integracyjne w klasie 2B

Poczucie przynależności i akceptacji w grupie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Każdy z nas chce znaleźć swoje miejsce w zespole, do którego przynależy. Daje nam to poczucie bezpieczeństwa i pomaga zaangażować się w życie grupy. Taki cel przyświecał Warsztatom Integracyjnym, które odbyły się w pierwszym tygodniu szkoły w klasie 2B. Uczniowie wraz z nauczycielem przenieśli się w świat zabaw zapoznawczo-integracyjnych, takich jak „Lustro”, „Zabójcze spojrzenie”, „Skacz i krzycz”, „Pif-paf”, „Kto tak jak ja?”, „Losowana konwersacja” oraz wielu innych.

Te aktywności pozwoliły przełamać pierwsze lody po długim okresie odizolowania. Dzięki nim również lepiej poznaliśmy kolegów z klasy. Zabawa w „Przekrzykiwanie” była mocnym doświadczeniem, które wywołało wiele emocji, ale i trafnych, ciekawych refleksji. Ten Rok Szkolny rozpoczęliśmy z ogromnym entuzjazmem, energią i zaangażowaniem!