Warsztaty artystyczne w klasie 1A

Warsztaty artystyczne w klasie 1A

Z okazji warsztatów artystycznych, klasa 1A miała okazję wykorzystać swoje umiejętności muzyczne i plastyczne. Uczniowie jeszcze na chwilę przenieśli się do wakacyjnych wspomnień, wykonując kolorowe okulary i opowiadając o swoich letnich przygodach.

Co więcej, pierwszoklasiści nauczyli się gry na tzw. bum bum rurkach, których dźwięki wydobywane są poprzez uderzanie. Zwieńczeniem zajęć była swobodna zabawa na szkolnym boisku.