W krainie bajek i baśni

W krainie bajek i baśni

Pozostając w tematyce świąteczno-noworocznej, Pszczółki uczestniczyły w licznych zabawach sensorycznych, wykazywały się twórczą ekspresją ruchową, językową i plastyczną oraz eksperymentowały w trakcie używania różnorodnych materiałów plastycznych podczas wykonywania swoich prac.

Dzieci przez ostatnie dni rozwijały procesy poznawcze poprzez aktywne uczestniczenie w przedstawieniach oraz w sytuacjach edukacyjnych. Przedszkolaki już doskonale wiedzą jak powstaje książka, która trafia do rąk czytelnika. Na zajęciach dydaktycznych, Pszczółki wcieliły się w role: autora, ilustratora, wydawcy, drukarza, dostawcy, bibliotekarza oraz księgarza. Dzieci dowiedziały się też z czego składa się książka oraz oglądały różne rodzaje książek. Głównym celem zajęć było rozbudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, wdrażanie dzieci do szanowania książek oraz organizowanie sytuacji inspirujących do układania własnych bajek.

Przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu, podczas którego z zapartym tchem śledziły perypetie bohaterów – wilk i świnki wzbudziły u dzieci wiele emocji. Nasi najmłodsi doskonalili spostrzegawczość wzrokową, kształtowali umiejętność analizowania utworu literackiego oraz rozwijali zdolność logicznego myślenia.