W karnawale czas na bale!

W karnawale czas na bale!

Karnawał lub inaczej zapusty to czas zabawy, kolorów i tanecznej muzyki. 🎉🌈🎶 Promyczki ☀️ w oczekiwaniu na swój przedszkolny bal karnawałowy, w sposób twórczy 🖐️🎨✂️spędzały każdą chwilę. 🤩 Dzieci tworzyły między innymi barwne prace plastyczne: „karnawałowe maski”, 🎭 „bal karnawałowy”, 🎈 czy „Pana Klauna”. 🤖 Przedszkolaki z zaangażowaniem bawiły się również w kodowanie. 👉🔢🌈

Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, 🧠 rozwijają umiejętności logicznego myślenia, 💡 rozumowania i wnioskowania. 🤔💭 Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu maluchy rozwijają się społecznie. ♥️🤼‍♀️

Mimo wielu aktywności nie zabrakło także siły i czasu na małe, karnawałowe przebieranki dzieci, 💃🕺 zabawy grafomotoryczne ✍️ oraz eksperymenty chemiczne z balonami. 🔎🥼🎈