Uczeń ze spektrum autyzmu

Uczeń ze spektrum autyzmu

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Organizator: Przystań – Ośrodek Wsparcia i Rozwoju

Od kilku lat pracujemy z dziećmi autystycznymi w prowadzonych przez nas szkole i przedszkolu. Chcieliśmy się podzielić z innymi doświadczeniem, jakie udało nam się zdobyć.  Seminarium odbyło się 7-8 kwietnia 2018 r., wzięło w nim udział 19 osób + 5 prowadzących.

W ramach Seminarium odbyły się:

Wykład Dagmary Łabno pt. „Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera”

Podczas warsztatu uczestnicy poznali charakterystykę omawianych zaburzeń rozwoju, poznali zaburzenia przetwarzania i organizacji bodźców sensorycznych oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania dziecka; metody i techniki organizacji przestrzeni szkolnej, a także sposoby wspomagania ucznia i włączanie go do zespołu klasowego.

Warsztaty Dagmary Machoń pt. Ratunku ! Mam “autka” w klasie – jak oswoić się z tym, co wydaje się być nieprzewidywalne? Co jest przyczyną tzw. trudnych zachowań?

Pierwsza część warsztatu była poświęcona zaburzeniom zmysłowym, uczestnicy próbowali zrozumieć, z jakimi trudnościami mierzą się osoby ze spektrum. Druga część warsztatów dotyczyła funkcjonowania społecznego osób ze spektrum, uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, dlaczego osobom z autyzmem tak trudno funkcjonować w społeczeństwie, zawierać przyjaźnie oraz czym jest “ślepota kontekstowa”. W kolejnej odsłonie warsztatu pt. “ IPET i dostosowania” uczestnicy dowiedzieli się, jak wdrażać w życie zalecenia bez zaburzenia pracy klasy. Poznali sposoby na organizację przestrzeni klasowej przy niskich środkach budżetowych oraz sposoby motywowania ucznia ze spektrum. Podczas ostatniego warsztatu pt. „Niezbędnik nauczyciela: plan aktywności” uczestnicy dowiedzieli się, jak wprowadzać plan aktywności, żeby nie usztywniać zachowań osób ze spektrum autyzmu, poznali pomoce graficzne, podstawowe znaki i symbole AAC (alternatywna komunikacja).

Sesje:

  • integracji sensorycznej (Teresa Giżewska),
  • biofeedbacku (Anita Dorczyńska-Czopowik),
  • plastyki sensorycznej (Justyna Weigt)

Warsztat terapii ręki (Dagmara Łabno)

Prowadzący

Dagmara Łabno

Od 12 lat zajmuje się wspomaganiem funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz wspieraniem ich rodzin. Poza prowadzeniem prywatnego gabinetu współpracuje z nauczycielami i asystentami dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Prowadzi warsztaty i szkolenia.

Dagmara Machoń

Nauczyciel wspomagający dziecka autystycznego, terapeuta pedagogiczny, instruktor rytmiki, pedagog szkolny i koordynator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  w szkole podstawowej. Pasjonatka koni oraz wypraw górskich.