Tydzień ze sztuką

Tydzień ze sztuką

W minionym tygodniu zgłębialiśmy z dziećmi temat 🎨 sztuki. Stworzyliśmy mapę myśli 🗺️🧠 wokół pojęcia 🎭 ARTYSTA. Nasze pociechy poznawały nazwy profesji artystycznych oraz ich atrybuty, odgadywały zagadki słowne i ruchowe.

Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać różne sztuki plastyczne. W minionym tygodniu przedszkolaki zapoznały się z różnymi rodzajami muzyki (klasyka, hip-hop, rock, jazz). Dzieci dowiedziały się też, kim był Fryderyk Chopin.

Pod koniec tygodnia omawialiśmy również temat kina i teatru. Dzieci porównywały te dwa miejsca, szukały różnic i podobieństw. Ostatni tydzień został też wzbogacony wprowadzeniem kolejnej litery – E,e, którą dzieci utrwaliły podczas wykonywania różnych ćwiczeń słuchowych i wzrokowych.

Jak zwykle podeszliśmy do tematu wielozmysłowo, czyli ze świadomością, że dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują stymulowania wszystkich zmysłów. A wiedza o tym, że oddziaływanie np. na słuch dzieci jest jednym z elementów przygotowywania ich do nauki pisania, wciąż nie jest w edukacji przedszkolnej powszechna.