Tydzień w jesiennym lesie

Tydzień w jesiennym lesie

W tym tygodniu przedszkolaki oglądały zdjęcia zwierząt żyjących w lesie, utrwaliły sobie ich nazwy. Odgadywały zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe, dotyczące tej tematyki. Dzieci miały możliwość poznania cech charakterystycznych jesieni.

Zgromadzone liście, kasztany, żołędzie oraz inne atrybuty stały się okazją do działań manipulacyjnych, klasyfikacji, segregacji obiektów według kształtu i koloru, układania rytmów (także muzycznych). Dzieci miały możliwość rozwijać wyobraźnię dotykową dzięki jesiennej ścieżce sensorycznej. Chodząc po liściach, szyszkach i kasztanach nie tylko świetnie się bawimy. W ten sposób pracujemy nad rozwojem motoryki dużej i koordynacji ruchowej. A jesienne atrybuty leżące na ścieżce mocno stymulują receptory znajdujące się w stopach. W ten sposób zapobiegamy powstawaniu deficytów sensorycznych i dbamy o to, by dzieciaki otrzymywały odpowiednią ilość bodźców niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Bardzo nas cieszy również to, że niektóre dzieci pod koniec tygodnia bez problemu rozpoznawały już gatunki drzew po samych liściach i owocach.