Edukacja

Edukacja

Uważamy, że nie ma jednego idealnego modelu edukacji. Dlatego tworzymy placówki edukacyjne „uszyte na miarę”, w oparciu o dostępny potencjał ludzki, społeczne zapotrzebowanie i lokalne uwarunkowania.

Tworzymy edukację oddolnie, jednocześnie obserwując światowe trendy i wdrażając te idee, które uważamy za warte realizacji. Nasze projekty edukacyjne stanowią dobre uzupełnienie codziennej lekcyjnej rzeczywistości. Nadają szerszy sens zdobywanym przez uczniów informacjom, aktywizują naszą młodzież i integrują z innymi środowiskami. Często skłaniają do refleksji, odkurzają tradycyjne i trochę zapomniane formy dziecięcej aktywności. W ten sposób staramy się wspierać nasze placówki edukacyjne.
edukacja-1

Edukacja artystyczna

Zajęcia artystyczne prowadzone są wokół tematu wiodącego. Punktem wyjścia jest obraz, albo raczej jego fragment, który stymuluje uczniów do tworzenia swojej własnej wizji tego dzieła.

Uczniowie budują anegdotę, za pomocą działań plastycznych, a potem konfrontują z rzeczywistym obrazem i dalej rozwijają twórczo temat sięgając po różne formy artystyczne: m.in. rzeźbę, instalację, muzykę, multimedia, elementy dramy i teatru. Zajęcia prowadzone są przez kilku nauczycieli i instruktorów, specjalistów w dziedzinie historii sztuki, literatury, muzyki a także teatru, filmu, fotografii i multimediów – aby maksymalnie umożliwić uczniom wykorzystanie współczesnych technik artystycznych.

Edukacja wielokulturowa

Program edukacji wielokulturowej w gimnazjum „Spotkajmy się z innymi – Niech inni nie będą obcy” zakłada wprowadzanie w problematykę mniejszości i większości, trudności związanych z identyfikacją i komunikacją międzykulturową, poczuciem przynależności i tożsamości.

Edukacja wielokulturowa to nauka otwartości na innych, zainteresowanie odmiennością kulturową, religijną, etniczną. Jest próbą zrozumienia, ćwiczeniem zdolności poznawania, pytania, życzliwości i ciekawości. Edukacja wielokulturowa jest przygotowaniem do życia w wielokulturowym świecie, do współżycia nastawionego na współpracę a nie agresję, pogardę i walkę.

Program jest modyfikowany co roku, przy zachowaniu stałych ram, powtarzających się treści. Na jego zawartość i formę złożyły się doświadczenia nauczycieli Szkoły TAK, gromadzone od 1991 roku.

Foniks historyczny

Wiecie co to jest foniks? Nie? To taki ożywiony komiks. Tworzenie foniksów może być niezwykle angażującą formą edukacji, a przy tym jest na tyle prostym procesem, że z niewielką pomocą nauczyciela dzieciaki mogą pracować nad nim samodzielnie.

Nasi uczniowie udźwiękawiali komiksy korzystając z darmowego programu Audacity. Żeby można było zobaczyć efekty ich pracy, zanimowali poszczególne klatki komiksu oraz podłożyli pod nie dźwięk. Używali do tego prostego I darmowego programu Windows Live Movie Maker. Podczas takich zajęć dzieciaki poznają nowe narzędzia służące do komunikacji. Uczą się innowacyjności poprzez łączenie różnych, wydawałoby się nie przystających do siebie mediów. Ważny jest też wybór komiksu, który chcemy zmienić w foniks. Jeśli będzie on zawierał treści edukacyjne (tak jak nasz foniks), to automatycznie dzieciaki w przyjemny i skuteczny sposób przyswoją nowe informacje, poszerzając zakres swojej wiedzy.

Foniks to kolejny przykład na to, że nowe technologie mogą być sprzymierzeńcem zarówno ucznia, jak i nauczyciela w ich wspólnej edukacyjnej podróży. W Szkole TAK chcemy ten potencjał mądrze wykorzystać. Foniks jest tego dobrym przykładem.

„Miejskie słuchajki”

„Miejskie słuchajki” to multimedialny projekt, w którym zaprosiliśmy do wspólnej zabawy dzieci i znanych opolan. W efekcie powstał audiobook, a w nim stworzone przez dzieci historie przeczytane przez przedstawicieli opolskich organizacji. Zapraszamy do wysłuchania!

Komiks „Rabin”

Rabin to komiks historyczny narysowany przez Kaję Maliszkiewicz–Ward wg scenariusza Bartłomieja Janickiego, wydany nakładem Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia, Opole 2009.

Publikacja jest rezultatem zrealizowanego przez nas w Zespole Szkół TAK w Opolu w latach 2007 – 2008 projektu „Rabin z Opola”, dofinansowanego przez Fundację Batorego w ramach Programu „Dla Tolerancji”.

Projekt „Rabin z Opola” koncentrował się na postaci Leo Baecka – niemieckiego Żyda, który w latach 1897 – 1907 był rabinem w synagodze przy ówczesnej ulicy Lindenstrasse w Opolu. Obecnie jest to ulica Barlickiego. Synagoga została spalona podczas Nocy Kryształowej. Leo Baeck był wybitnym teologiem, autorem kilku ważnych prac teologicznych dotyczących judaizmu a także dialogu z chrześcijaństwem. Najwybitniejsza z jego prac „O istocie judaizmu” powstała właśnie w czasie jego pobytu w Opolu.

Komiks, opowiadający historię życia Leo Baecka, zawiera również obudowę dydaktyczną, na którą składają się teksty dotyczące życia i publikacji rabina, archiwalne zdjęcia Baecka i jego rodziny oraz miejsc, w których działał, słowniczek pojęć związanych z kulturą żydowską oraz opis ćwiczeń umożliwiających przeprowadzanie lekcji na temat holocaustu i wielokulturowości z wykorzystaniem komiksu jako środka dydaktycznego.

Pobierz » 

„Inni to także my”

Barbara Weigl, Beata Maliszkiewicz (red.) „Inni to także my – program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej“.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1997

Pobierz »

„Głosy z ulicy Barlickiego“

„Głosy z ulicy Barlickiego“ – Ulica jako punkt wyjścia do działań artystycznych i edukacyjnych – opis projektu interdyscyplinarnego“, Red. Beata Maliszkiewicz, Hanna Biskup, wyd. Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole 2007

„Metoda na pokolenia iPoda”

Szybkość dokonującego się w ostatnich dziesięcioleciach rozwoju cywilizacyjnego sprawia, że stosując tradycyjne metody nauczania, być może przygotowujemy młodych ludzi do życia w realiach, które dla nich nigdy nie staną się faktem. Co nauczyciele i szkoły mogą zrobić, by odpowiedzieć na to wyzwanie? W tym poradniku znajdziesz kilka pomysłów, jak wykorzystywać nowe technologie w edukacji.

Do zrobienia jest naprawdę wiele. Pewną inspirację do pierwszych działań w tym zakresie może stanowić niniejsza publikacja, zawierająca kilka propozycji dydaktycznych, które są owocem doświadczeń nauczycieli entuzjastycznie zapatrujących się na przyszłość „pokolenia iPoda”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą epublikacją, w której nauczyciele Zespołu Szkół TAK dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem procesu tworzenia multimediów do zwiększenia atrakcyjności edukacji szkolnej.

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Opole.