Tłusty czwartek

Tłusty czwartek

Tradycje i zwyczaje są stałym elementem naszego życia, naszej kultury, łączą pokolenia, zbliżają do siebie grupy społeczne. Dzieci bardzo chętnie je poznają i w nich uczestniczą. 😊

Dzisiaj nasze przedszkolaki zaznajomiły się z tradycją związaną z obchodzeniem takiego dnia jak tłusty czwartek. 🍩🍩🍩 Dzieci podczas zajęć wzbogaciły wiedzę na temat różnorodnych pączków, a także tego z jakim nadzieniem można je robić. Iskierki ✨ wykonały pracę plastyczną „donut”, 🍩 odkrywając własne możliwości twórcze i kreatywne. 👩‍🎨🎨 W trakcie zajęć maluchy kształtowały też umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych wykonując różne pączkowe ćwiczenia.

Nauka przez zabawę związana z eksploracją 🔎 i działaniem to jest to, co Słoneczka 🌞 lubią najbardziej! 🤩💪 Zabawy tematyczne 👩‍🍳 to klucz do sukcesu, sprzyjają nabywaniu nowych kompetencji i umiejętności, które przydadzą się w dalszej edukacji. 🦉📚 Zabawy, podczas których dzieci odtwarzają na swój sposób rzeczywistość otaczającego świata rozwijają intelektualnie, emocjonalnie, ruchowo. Uczą funkcjonowania w społeczeństwie i relacji z innymi. 👍👩‍👧‍👦😊