TAK Pomagam

TAK Pomagam

Projekt TAK POMAGAM od lat jednoczy działania uczniów ze Szkoły TAK na rzecz potrzebujących pomocy dzieci. Uczy ich samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. Dzieci zdobywają kompetencje organizacyjne, rozwijają swoją empatię i doświadczają uczucia satysfakcji, które motywuje ich do dalszych działań.

Kontynuujemy ideę pokazywania naszym wolontariuszom, że warto się dzielić tym, co mamy, a także poświęcać swój czas i pracę potrzebującym pomocy. Zachęcamy więc do działania, dając przy tym wolontariuszom zupełną swobodę w wyborze aktywności, których chcieliby się podjąć. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej dzieci chce swój wolny czas przeznaczać na organizowanie pomocy innym.

Geneza

Fundusz TAK POMAGAM powstał w 2009 r. z inicjatywy Beaty Maliszkiewicz, ówczesnej dyrektor szkoły, która otrzymała prestiżową nagrodę „Za naprawianie świata” i przeznaczyła cześć wynagrodzenia na kapitał początkowy funduszu. Od tego czasu, nasi uczniowie na różne sposoby obracając kapitałem funduszu, gromadzą pieniądze dla objętych opieką potrzebujących dzieci.

 

Fundusz TAK POMAGAM jest wyrazem naszej solidarności z tymi, którym wiedzie się gorzej niż nam. Wolontariusze TAK POMAGAM przez cały rok zbierają pieniądze dla dzieci, które zdecydowali się wspierać. Decyzja o tym, komu będzie udzielona pomoc, jest co roku podejmowana wspólnie przez wszystkich wolontariuszy, których rekrutujemy spośród uczniów Zespołu Szkół TAK w Opolu. Pomoc może być przyznawana dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji losowej – z powodu choroby, biedy, niepełnosprawności, czy innych okoliczności, które sprawiają, że bez zewnętrznej pomocy ich sytuacja nie może się poprawić.