Trening uważności metodą Eline Snel

Warsztaty wprowadzające dedykowane dla dzieci (5-8 lat), dzieci (9-11 lat), rodziców, nauczycieli.

23 i 30 marca 2019 r.