Jak wychowujemy

Jak wychowujemy
irena-sendler1

W osobie Ireny Sendlerowej, jej życiu, działaniach i poglądach, które głosiła, odnajdujemy ważne dla nas fundamentalne wartości i ideały: miłość do ludzi, niezgodę na krzywdę innych, odwagę cywilną, pokorę i skromność w czynieniu tego, co uczynić należy, umiejętność sprzeciwiania się złu, nawet z narażeniem życia, tolerancję i kierowanie się w życiu jasnymi wartościami. Szkoła TAK chciała w przeszłości – i chce w przyszłości realizować te wartości w procesie wychowywania dzieci.

 

Wrażliwość społeczna

Od początku istnienia szczególną wagę przykładaliśmy w naszej szkole do rozwijanie wrażliwości na cudzą krzywdę, uczyliśmy o mniejszościach narodowych, wprowadzaliśmy wiedzę o polskich Żydach, opracowywaliśmy projekty edukacji wielokulturowej, w których spotkanie z innym, wrażliwość na los krzywdzonych mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zajmowały szczególne miejsce.

Fundusz TAK Pomagam

Fundusz TAK POMAGAM powstał w 2009 r. z inicjatywy Beaty Maliszkiewicz, ówczesnej dyrektor szkoły, która otrzymała prestiżową nagrodę „Za naprawianie świata” i przeznaczyła cześć wynagrodzenia na kapitał początkowy funduszu. Od tego czasu, nasi uczniowie na różne sposoby obracając kapitałem funduszu, gromadzą pieniądze dla objętych opieką potrzebujących dzieci.

Wolontariusze TAK POMAGAM przez cały rok zbierają pieniądze dla dzieci, które zdecydowali się wspierać. Decyzja o tym, komu będzie udzielona pomoc, jest co roku podejmowana wspólnie przez wszystkich wolontariuszy.

Fundusz TAK POMAGAM jest wyrazem naszej solidarności z tymi, którym wiedzie się gorzej, niż nam. Może być przyznawany  dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji losowej – z powodu choroby, biedy, niepełnosprawności czy innych okoliczności, które sprawiają, że bez zewnętrznej pomocy ich sytuacja nie może się poprawić.

 
 
Program wychowawczy »