Jak pracujemy

Jak pracujemy

jak pracujemy-1Dziecko jest naturalnie ciekawe świata. Świeżość, otwartość i elastyczność jest darem dzieciństwa i młodości. Naszym zdaniem szkoła powinna stanowić odpowiedź dorosłego człowieka na dziecięcą pasję poznania. Dlatego w pierwszych latach nauki wykorzystujemy daną dziecku radość odkrywania do zwiększenia skuteczności naszej edukacji. W późniejszych okresach, kiedy nauki jest trochę więcej, niż zabawy, nie zapominamy, że nadal jest ona formą odkrywania. W wyborze metod nauczania stosujemy zasadę „złotego środka”.

Metody aktywne

Metody aktywne, warsztatowe, angażujące inwencję własną ucznia sprzyjają rozwojowi kreatywności, wyobraźni, samodzielności myślenia. Wspomagają pracę zespołową, bo często wymagają pracy w grupach. Pozwalają czynić naukę atrakcyjną, zbliżają ją do zabawy, pozwalają przeżywać radość odkrywania poprzez doświadczenie, wyjście poza szkolne mury – to one decydują o atrakcyjności szkolnego dnia, chronią szkołę przed nudą.

Żmudny trening

Z drugiej strony metody odtwórcze, mozolne ćwiczenia czy utrwalanie wiedzy dają rzetelność wykształcenia, uczą wytrwałości i obowiązkowości. Zaniedbanie którejkolwiek z tych praktyk naszym zdaniem zawsze będzie powodować jakiś brak. Dlatego naszym nauczycielom zalecamy umiejętne łączenie obu tych metod, utrzymywanie równowagi pomiędzy nimi. Wtedy mogą być spokojni, że przygotowują swojego ucznia do licznych zadań – dokonywania wyborów, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy z innymi, do zdawania egzaminów i studiowania.

Harmonijny rozwój dziecka

Jest wiele obszarów, o które musi zadbać szkoła w trosce o prawidłowy rozwój swoich uczniów. Szkolne egzaminy końcowe badają tylko kilka z nich. Uważamy, że edukacja w formie kursu przygotowawczego do egzaminu końcowego to dla dziecka strata, którą później trudno zrekompensować. Dlatego pracujemy z naszymi uczniami znacznie bardziej kompleksowo, dbając o wiele aspektów rozwoju młodego człowieka, takich jak rozwój inteligencji emocjonalnej, kreatywność, moralność, aktywność społeczna, czy inteligencja cyfrowa.

TAK, czyli postawa wobec świata i innych ludzi

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w duchu wzajemnego zaufania, wysokiej aktywności społecznej i potrzeby tworzenia dobrych relacji z innymi ludźmi. Uczymy jak budować, współpracować i umiejętnie się komunikować, po to by czerpać z tak stworzonych relacji długotrwałą satysfakcję. Zachęcamy do tolerancji i szacunku dla każdej formy ludzkiej odmienności.

Alternatywna szkoła dzisiaj

Nasza alternatywność w 1990 roku, kiedy rozpoczynaliśmy swoją działalność, oznaczała sprzeciw wobec szkoły autorytarnej, jaką preferował system komunistyczny. Oznaczała zatem powrót do podmiotowego traktowania ucznia i jego rodziców. Obecnie przychodzi nam pracować z zupełnie innymi dziećmi, niż 30 lat temu. Zmienił się sposób komunikacji, poziom wrażliwości na bodźce, zmieniły się potrzeby edukacyjne, pojawiły nowe obszary wiedzy, które warto uwzględniać w edukacji od najmłodszych lat. Dlatego właśnie zmieniamy się razem ze światem i naszymi dzieciakami.

Dziś nasza alternatywność polega na tym, że potrafimy znacznie szybciej, niż szkoły publiczne, reagować na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Zachowując kompatybilność z publicznym systemem oświaty, wprowadzamy zupełnie nowe rozwiązania edukacyjne. Rozwiązania te są zgodne z naszym wyobrażeniem o tym, jak powinna wyglądać nowoczesna edukacja i bez oglądania się na system edukacji publicznej.

Wiedza, samodzielność, kreatywność

Twórczość jest postawą wobec świata, możliwą praktycznie we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej. Człowiek twórczy nosi w sobie gotowość do rozwiązywania problemów, cokolwiek będzie w życiu robić, towarzyszyć mu będzie odwaga stawiania czoła trudnościom, ciekawość świata, samodzielność myślenia. Dlatego taki nacisk kładziemy na rozwój kreatywności.

irena-sendler1

W osobie Ireny Sendlerowej, jej życiu, działaniach i poglądach, które głosiła, odnajdujemy ważne dla nas fundamentalne wartości i ideały: miłość do ludzi, niezgodę na krzywdę innych, odwagę cywilną, pokorę i skromność w czynieniu tego, co uczynić należy, umiejętność sprzeciwiania się złu, nawet z narażeniem życia, tolerancję i kierowanie się w życiu jasnymi wartościami. Szkoła TAK chciała w przeszłości – i chce w przyszłości realizować te wartości w procesie wychowywania dzieci.

Wrażliwość społeczna

Od początku istnienia szczególną wagę przykładaliśmy w naszej szkole do rozwijanie wrażliwości na cudzą krzywdę, uczyliśmy o mniejszościach narodowych, wprowadzaliśmy wiedzę o polskich Żydach, opracowywaliśmy projekty edukacji wielokulturowej, w których spotkanie z innym, wrażliwość na los krzywdzonych mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zajmowały szczególne miejsce.

Fundusz TAK Pomagam

Fundusz TAK POMAGAM powstał w 2009 r. z inicjatywy Beaty Maliszkiewicz, ówczesnej dyrektor szkoły, która otrzymała prestiżową nagrodę „Za naprawianie świata” i przeznaczyła cześć wynagrodzenia na kapitał początkowy funduszu. Od tego czasu, nasi uczniowie na różne sposoby obracając kapitałem funduszu, gromadzą pieniądze dla objętych opieką potrzebujących dzieci.

Wolontariusze TAK POMAGAM przez cały rok zbierają pieniądze dla dzieci, które zdecydowali się wspierać. Decyzja o tym, komu będzie udzielona pomoc, jest co roku podejmowana wspólnie przez wszystkich wolontariuszy.

Fundusz TAK POMAGAM jest wyrazem naszej solidarności z tymi, którym wiedzie się gorzej, niż nam. Może być przyznawany  dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji losowej – z powodu choroby, biedy, niepełnosprawności czy innych okoliczności, które sprawiają, że bez zewnętrznej pomocy ich sytuacja nie może się poprawić.