Dyrekcja

Dyrekcja

Iwona Betcher

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego TAK

Anita Dorczyńska- Czopowik

wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego TAK

Małgorzata Dobrowolska

wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego TAK

Justyna Browarska

wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego TAK