Edukacja na TAK

Edukacja na TAK

Troska o dobre relacje w szkole przekłada się na atmosferę, w której ludzie czują się bezpiecznie. Kiedy dziecko wie, że jest kochane i niezagrożone, samo z siebie zaczyna odkrywać otaczający je świat. Tak rozpoczyna się jego nauka. Jako szkoła pragniemy, by uczenie się jak najdłużej pozostało formą odkrywania i dobrą zabawą.

Dlatego w codziennej pracy stosujemy rozwiązania, dzięki którym ludzie czują się u nas dobrze:
 • preferujemy współpracę zamiast rywalizacji;
 • wolimy informację zwrotną ponad ocenianie;
 • zachęcamy nauczycieli, by byli autentyczni i nie udawali niczego przed dziećmi;
 • tworzymy przyjazne miejsce pracy, co procentuje miejscem przyjaznym nauce;
 • jesteśmy gotowi, by wspierać rodziców w trudnej sztuce wychowania dzieci;
 • tworzymy przestrzenie, dzięki którym wszyscy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły;

Uczenie się zawsze wymaga aktywności po stronie uczącego się. Dlatego chcemy tworzyć stymulujące środowisko edukacyjne, w którym dzieci chętnie wykonują powierzone im zadnia. Tak rozumiemy uczenie się zgodne z naszą ludzką naturą. Zachęcamy naszych nauczycieli, by:

 • poszukiwali motywacji wewnętrznej uczniów zamiast odwoływania się do systemu kar i nagród;
 • zawsze odwoływali się do ciekawości uczniów;
 • częściej zadawali pytania i zachęcali do poszukiwań, niż udzielali gotowych odpowiedzi;
 • akceptowali błędy uczniów jako coś naturalnego, bez czego niemożliwe jest uczenie się;
 • wywoływali na swoich zajęciach emocje, zamiast je tonowali;
 • stosowali metody aktywne, zabawowe, jako naturalny sposób zdobywania wiedzy;
 • przygotowywali zajęcia wymagające głębokiego przetworzenia wiedzy przez dzieci;

Jak to się dzieje, że w pewnych okolicznościach uczymy się bez wysiłku, a innym razem przyswajanie nowych informacji przychodzi nam z dużym trudem? Dzięki badaniom nad mózgiem i rozwojowi neurobiologii wiemy już całkiem sporo o tym, jak pomóc naszemu mózgowi, by uczył się wydajniej. Elementy tej wiedzy stosujemy z powodzeniem na naszych lekcjach.

 • preferujemy zajęcia polisensoryczne, czyli takie, które oddziałują na wszystkie zmysły dzieci;
 • bardziej pobudzamy uczniów, niż ich uspokajamy – uważamy, że hałas na zajęciach nie jest niczym złym, jeśli jest związany z emocjami, jakie wywołują zajęcia;
 • nasi nauczyciele wiedzą, jak ważne dla odpowiedniej motywacji dzieci jest wywołanie ciekawości na początku zajęć i stopniowe jego zaspakajanie – w ten sposób możliwe jest utrzymanie koncentracji dzieci przy jednoczesnej żywiołowości zajęć.

W edukacji wczesnoszkolnej nasi nauczyciele nie stawiają dzieciom tradycyjnych ocen. W zamian stosujemy elementy tzw. oceniania kształtującego, które w swej istocie polega na przekazywaniu uczniom nienacechowanej emocjonalnie informacji zwrotnej, o tym co już opanowali, a nad czym jeszcze muszą popracować.

OK to kompleksowa metoda edukacyjna, na którą składają się następujące elementy.

 • uczniowie zawsze muszą rozumieć cel zajęć, w których biorą udział;
 • uczniowie wiedzą, na co nauczyciel będzie zwracał uwagę formułując informację zwrotną nt. ich pracy (tzw. nacobezu);
 • częste udzielanie pisemnej informacji zwrotnej przez nauczyciela nt. pracy ucznia na zajęciach;
 • częsta komunikacja nauczyciela z rodzicami w celu wspierania postępu ucznia;
 • pytanie kluczowe na początku zajęć to sposób na zaciekawienie uczniów i zaangażowanie w zajęcia;
 • stosowanie oceny koleżeńskiej lub samooceny pomaga uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę;

Nasz zespół wsparcia tworzą psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci i nauczyciele wspierający. Pracują w oparciu o silne relacje z naszymi dziećmi. W codziennej pracy bliskie są im wartości Porozumienia Bez Przemocy (NVC), rodzicielstwa bliskości i pedagogika Juulowska.

Nasi eksperci uczestniczą na co dzień w życiu szkoły. Ich praca nie ogranicza się jedynie do interwencji w sytuacjach tego wymagających. Spotykają się z wszystkimi uczniami na lekcjach i cyklicznych warsztatach, które mają na celu wzmacniać więzi klasowe. W przypadku konfliktów sięgają często po mediacje rówieśnicze, jako skuteczny sposób na ich rozwiązywanie.