Sześciolatki w szkole

Sześciolatki w szkole

Decyzja o posłaniu dziecka do szkoły w wieku 6 lat nie jest łatwa. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na posłanie takiego dziecka do szkoły, prosimy o zwrócenie uwagi na rozwiązania, które od kilku lat zdecydowanie ułatwiają naszym sześciolatkom funkcjonowanie w rzeczywistości szkolnej. Nasza oferta zdecydowanie wyróżnia się na tle ofert innych szkół podstawowych pod kątem przystosowania do edukacji uczniów 6-letnich.

W podjęciu decyzji pomocny może okazać się artykuł „O gotowości szkolnej” oraz przeprowadzenie „Testu gotowości szkolnej”, a także na dalszym etapie uzyskanie wsparcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Elementy naszej oferty sprzyjające edukacji sześciolatków

Organizacja zajęć

 • brak dzwonków – nauczyciele sami regulują rytm pracy klasy
 • dwoje wychowawców i maksymalnie 20-osobowe klasy
 • bezpieczna przestrzeń szkolna (domofon), przyjazna przestrzeń klasowa (strefa zabawy i strefa nauki) i toalety dostosowane do potrzeb 6-latków
 • ciekawe zajęcia świetlicowe
 • bezpośredni dostęp dzieci do urozmaiconych zajęć dodatkowych (eksperymenty, robotyka, programowanie, ceramika, teatr, szachy, nauka pływania i jazdy na łyżwach)

Założenia

 • rozbudzamy dzieci, zamiast je uciszać
 • zachęcamy do eksperymentowania i wyrażania siebie, ale także uczymy wytrwałości w pracy i szacunku do zasad
 • dajemy przyzwolenie na popełnianie błędów
 • wspieramy, ale nie wyręczamy
 • dajemy dzieciom wolność, ale oczekujemy odpowiedzialności za dokonane wybory
 • wyciągamy konsekwencje, ale nie karzemy za błędy
 • uczymy dogłębniej, zamiast szybciej
 • wykorzystujemy znaczenie emocji w procesie przekazywania wiedzy

Metody edukacyjne

 • ocenianie kształtujące – ocena opisowa i skuteczniejsza komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem – większa motywacja do dalszej nauki
 • edukacja multisensoryczna – nauczyciel wprowadza nowy materiał, uwzględniając wszystkie style uczenia się dzieci; równie ważną rolę odgrywają informacje płynące z wszystkich zmysłów: zapach, faktura, wygląd i smak
 • edutainment – angażujące metody edukacyjne, nauka przez zabawę, grywalizacja – nauka podświadoma
 • wyprawy edukacyjne – edukacja plenerowa,
 • akcent na budowanie trwałych pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a nauczycielami (nikt nigdy nie nauczył się niczego od osoby, której nie lubi)
 • języki, WF i sztuka z nauczycielem przedmiotowym zamiast wychowawcą

Wzmacnianie kompetencji społecznych

 • uczymy do samodzielności
 • promujemy współpracę zamiast rywalizacji (praca w grupach, projekty, Odyseja Umysłu)
 • rozwijamy inteligencję emocjonalną poprzez udział w projektach społecznych Towarzystwa i wolontariat

Opieka specjalistów

 • diagnoza gotowości szkolnej dziecka na starcie, określenie mocnych stron i deficytów dziecka
 • pełnowymiarowe wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy w ciągu całej edukacji szkolnej
 • stała współpraca szkoły z rodzicami w zakresie rozwoju dziecka
 
Artykuł o gotowości szkolnej »
 
Test gotowości szkolnej »