Sukcesy humanistów

Sukcesy humanistów

Nasi uczniowie kolejny rok z rzędu niezwykle udanie startują w olimpiadzie z języka polskiego. Jak im się to udaje?

Aby odnieść sukces w konkursie języka polskiego, trzeba posiąść wiele umiejętności, przeczytać wiele dodatkowych lektur, wykazać się dojrzałością w interpretacji tekstów prozatorskich i poetyckich. W jednym palcu mieć wiadomości z frazeologii, teorii literatury, gramatyki, ortografii i interpunkcji, pisać – mądrze, dojrzale, wykorzystując wiedzę o tekstach literackich, kulturze czy sztuce i przede wszystkim poświęcić wiele, wiele godzin na pracę i przygotowania.

Świetnie wiedzą o tym nasi uczniowie: Wiktor Suchoński-Romaniuk i Marysia Molenda. Marysia uzyskała tytuł finalisty, zdobywając 80% możliwych do zdobycia punktów, a nasz piątoklasista Wiktor, uzyskując 93%, otrzymał po raz drugi tytuł laureata i, gdyby był uczniem klasy szóstej, byłby zwolniony ze sprawdzianu szóstoklasisty. Gratulujemy.