Stacje dydaktyczne

Stacje dydaktyczne

Co mają wspólnego lekcje języka angielskiego w klasach drugich i trzecich z pociągami?

Stacje! 😉

Metoda stacji dydaktycznych ma na celu uatrakcyjnić lekcje poprzez położenie nacisku na pracę w małych grupach oraz wspólne rozwiązywanie zadań. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami, które wymagały od nich znajomości alfabetu, liczb, poznanego w tym roku słownictwa oraz odmiany czasownika „być”. Dzięki pracy w grupie uczniowie mogli rozwijać umiejętności komunikacyjne, integrować się i bawić.