Środki stylistyczne na wesoło w klasach siódmych

Środki stylistyczne na wesoło w klasach siódmych

Jak przypomnieć sobie ważne terminy literackie, a przy okazji rozprostować kości i choć na chwilę wyjść ze szkolnej ławki? Uczniowie klas siódmych powtarzali ostatnio nazwy najważniejszych środków stylistycznych, uczestnicząc w zabawie ruchowej na podwórku.

Każdy uczeń otrzymał kartę z zagadnieniem lub jego definicją. Zadaniem uczniów było dobrać się w jak najszybszym czasie w parę z osobą, której karta dotyczyła tego samego zagadnienia.

Zobacz więcej zdjęć w galerii obok!