Średniowieczny spacer po Opolu :)

Średniowieczny spacer po Opolu :)

W TAK-u dobrze wiemy, że im mniej lekcji w szkolnej ławce tym lepiej! 🙂 Nasi 5-klasiści podczas lekcji historii spacerowali po centrum Opola, próbując odnaleźć ślady średniowiecznej kultury. Otrzymali mapy, na których podczas spaceru musieli zaznaczać trasę przechadzki i wykonać poszczególne zadania. Przy wyznaczonych punktach musieli udowodnić, że dany budynek ma cechy stylu gotyckiego, wskazać gdzie mieściła się władza średniowiecznego miasta, czy znaleźć informacje o zakonie, który swoje początki ma właśnie w wiekach średnich.

Zajęcia w plenerze pozwoliły na poznanie swojej, lokalnej historii, co więcej dzieci trenowały pracę z mapą. Mogli ćwiczyć spostrzegawczość, wyszukiwanie istotnych informacji oraz ich analizę. Do tego był ruch, ciekawość i świeże powietrze. 🙂