Skala w sali, sala w skali

Skala w sali, sala w skali

Skala to abstrakcyjne pojęcie matematyczne. Tak się składa, że zrozumienie jej definicji jest znacznie trudniejsze niż zrozumienie jej sensu. To dosyć częste zjawisko w matematyce. Dlatego zamiast uczyć się o niej abstrakcyjnie, poszukaliśmy matematyki w najbliższym otoczeniu.

Skala kojarzy się dzieciom z mapami, dlatego na ostatnich zajęciach matematyki wykorzystaliśmy mapy naszego budynku do zrozumienia pojęcia skali. Dzieci za pomocą miarki mierzyły długość ścian w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Wyniki wpisywały w konkretne miejsca na planie. To wymagało od nich umiejętności czytania planu i orientacji w przestrzeni. Po zwymiarowaniu całego piętra przeliczały, jaką skalą operowała osoba sporządzająca plan.

Prosty zabieg sprawił, że zaangażowanie w wykonanie zadania i motywacja do zrozumienia pojęcia skali były znacznie wyższe, niż gdybyśmy mieli rozpatrywać to pojęcie jedynie teoretycznie. Dlatego definicję skali póki co zostawiamy naukowcom 🙂 A oto ona:

Skala pomiaru – to praktyczny sposób mierzenia trudno obserwowalnej lub ukrytej cechy. Skale to złożone mierniki, które poprzez matematyczne przekształcenia łączą wiele wskaźników opisujących dane zjawisko (na przykład odpowiedzi na kilka pytań powiązanych tematycznie). (Źródło: Encyklopedia Zarządzania)