Rytmika – muzyka uczy, bawi i rozwija

Rytmika – muzyka uczy, bawi i rozwija

Jak co piątek, na zajęciach z rytmiki nasze przedszkolaki kształtują ogólną koordynację ruchową, nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem jednocześnie rozwijając mowę, myślenie, słuchanie oraz postrzeganie. 🥁🎶

Edukacja muzyczna łączy w sobie taniec, śpiew, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną oraz ruchową. 🎵 Muzyka pomaga wyrażać swoje emocje, lepiej rozumieć innych oraz ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii. 👣👦👧 Mając na uwadze ogromną rolę, jaką w ogólnym rozwoju dziecka odgrywa umuzykalnianie, pani Basia zaprasza dzieci do wspólnych śpiewów i tańców przy akompaniamencie keyboardu. 🎹☺️