Rytmika

Rytmika

Podczas zajęć rytmicznych nasze przedszkolaki rozwijają poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem.

Rytmika łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci doskonalą koncentrację uwagi, pamięć słuchową oraz rozwijają wyobraźnię. Mając na uwadze ogromną rolę, jaką w ogólnym rozwoju dziecka odgrywa umuzykalnianie, w ramach zajęć z rytmiki – pani Basia zachęca dzieci do wspólnych tańców przy akompaniamencie keyboardu.