Rytm, ruch i melodia

Rytm, ruch i melodia

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, także zabawa ruchowa i muzyczna.

W minionym tygodniu Biedronki m.in. rozwijały swoją wrażliwość, wyobraźnię muzyczną, kształtowały poczucie rytmu poprzez wspólny śpiew, taniec, zabawy ruchowe oraz muzykowanie. Muzyka wpływa na nastroje i emocje, uspokaja, rozładowuje stres, poprawia sprawność fizyczną, roznieca twórczy potencjał dziecka, daje radość. Dzięki muzykowaniu dzieci rozwijają się w sposób pełniejszy i harmonijny.