Równać szanse – Polska

Równać szanse – Polska

W latach 2010-2019  Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia było Partnerem Regionalnym w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”. Konkurs jest finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności a organizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl oraz w naszych aktualnościach.