Rola swobodnej zabawy

Rola swobodnej zabawy

Zbliża się weekend, z tej okazji życzymy wszystkim naszym dzieciom jak najwięcej czasu na swobodną, niemoderowaną przez dorosłych, radosną zabawę.

Niemiecki psychiatra Michael Schulte-Markwort przez lata swojej pracy z dziećmi zauważył, że przybywa przypadków depresji u dzieci. Naukowiec nazywa ją depresją z przepracowania. W swojej książce „Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem” mówi: „Dzieci są tak samo jak dorośli potężnie obciążone przez naszą kulturę osiągnięć, perfekcji i efektywności. Tylko nie wiedzą, jak temu sprostać. Nie mają też mechanizmów obronnych, które zadziałałyby, kiedy obciążenia są zbyt duże. Dzieci bardzo chcą spełnić oczekiwania rodziców, nauczycieli, ale w końcu nie dają rady. Są coraz bardziej zmęczone. Wyczerpane. To wyczerpanie prowadzi do depresji. I to właśnie jest wypalenie.” Dr Peter Gray od lat naukowo zajmujący się zagadnieniem zabawy zauważył, że brak czasu na swobodną zabawę w dzieciństwie, powoduje coraz wyższy odsetek depresji i stanów lękowych u młodych ludzi. Sprawia też, że obserwujemy coraz więcej postaw narcystycznych, za to coraz mniej empatii, kreatywności oraz samoświadomości i poczucia sprawczości. Mówi on: „Ostatnie 50-60 lat to stopniowa erozja dziecięcej wolności i możliwości zabawy. Budujemy świat coraz gorszy dla dzieci, choć może coraz lepszy dla dorosłych. Dzieci nie potrzebują więcej zajęć! Potrzebują ich mniej. Ważne, aby zachować proporcje pomiędzy obowiązkami, zajęciami organizowanymi, planowanymi i przeprowadzanymi pod kontrolą dorosłych, a swobodnym czasem na nieskrępowaną zabawę. To właśnie w trakcie zabawy dzieci nawiązują relacje, rozwiązują konflikty, uczą się współpracy w grupie, rozwijają kreatywność, szacują ryzyko, poznają swoje mocne strony, negocjują, współpracują, uczą się inicjatywy, oswajają lęk, odpoczywają. Zabawa tak naprawdę przygotowuje do dorosłości. Tymczasem: „Jesteśmy jedynym gatunkiem na ziemi, który swojemu potomstwu drastycznie ogranicza możliwość swobodnej aktywności, zabawy, ćwiczenia w niej naturalnych umiejętności: fizycznych, społecznych, emocjonalnych.” – mówi Peter Gray.   Z raportu „Free time report” wynika, ze dzieci w szkole podstawowej mają coraz mniej wolnego czasu. Średnio 46 godzin w tygodniu spędzają w szkole i na zajęciach dodatkowych, a wolny czas spędzają przed komputerem czy z telefonem. Okazuje się, że dzieci mniej zmęczone, częściej wybierają zabawy na dworze. Wg Recommended Daily Allowance dzieci powinny 1h dziennie spędzać na zabawach ruchowych, 30 min. na czytaniu, 1h na samodzielnej zabawie i 30 min. przed ekranem. Badania oksfordzkie dowodzą, że w czasie niezaplanowanym dzieci uczą się najwięcej. Dlatego właśnie w naszej szkole nie zmuszamy dzieci do udziału w zajęciach dodatkowych, mamy długie przerwy i zachęcamy rodziców, aby po lekcjach dzieci miały czas głównie na zabawę.

Warto zobaczyć:

Warto przeczytać:
Wypalone dzieci. Presja osiągnięć i pogoń za sukcesem zaczyna się w dzieciństwie