Rodzinne wigilie klasowe

Rodzinne wigilie klasowe

Zgodnie z naszą tradycją spotkaliśmy się w rodzinnym gronie na wigiliach w poszczególnych klasach. W organizację wigilii zaangażowani są w zasadzie wszyscy: wychowawcy, uczniowie i rodzice.

To czas dzielenia się opłatkiem, spożywania wspólnego posiłku, prezentów i kolędowania. W każdej klasie dzieciaki przygotowały na tę okazję specjalny świąteczny program artystyczny.