Rodzina, Nauka i Zabawa

Rodzina, Nauka i Zabawa

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o rodzinie. Wzmacnialiśmy poczucie przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia rodzinnego.

Dzieci utrwalały znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, itp. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawniały słuch, rozwiązując zagadki słuchowe. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez określenie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów.

Ćwiczyły przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10, kontynuowały rytmy. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Wykonywały prace plastyczne dla rodziców.