Regiony Hiszpanii

Regiony Hiszpanii

Na lekcji języka hiszpańskiego uczniowie samodzielnie stworzyli quiz na podstawie przeczytanego tekstu. Wykonanie tego zadania wymagało od uczniów głębokiego przetworzenia dostępnego materiału, co korzystnie wpłynęło na lepsze zapamiętanie zawartych w materiale informacji.

Na początku zajęć uczniowie otrzymali mapę kulturową Hiszpanii z dokładnym opisem. Po zapoznaniu się z informacjami, wytłumaczeniem słownictwa, uczniowie podzieleni na 3 grupy tworzyli pytania do quizu na podstawie opisu do mapy. Aby napisać pytania do quizu musieli zapoznać się z treścią tekstu, zrozumieć go i wybrać zagadnienie, o które chcieli zapytać. Następnie ćwiczyli formułowanie pytań w języku hiszpańskim. Każda grupa napisała 12 pytań przy użyciu minimum 6 różnych zaimków pytających. Następnie pytania zostały sprawdzone i wybrane przez nauczyciela. Tak powstał quiz na temat różnych regionów Hiszpanii, na który uczniowie odpowiadali na kolejnej lekcji.

Kolejnym etapem poznawania różnorodności kulturowej Hiszpanii było przygotowanie w parach prezentacji na temat dwóch wybranych przez siebie regionów oraz zaprezentowanie jej na kolejnych lekcjach. W ten sposób uczniowie poznali Hiszpanię nieco bliżej, ćwiczyli słownictwo, gramatykę oraz komunikację. Stworzyli quiz i prezentacje. Pracowali indywidualnie, w parach i grupach.

Wybrane prezentacje:

asturia Castilla Murcia